ПИСМО ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Захал Леви

Президент, MediHelp International

Тъй като MediHelp се превърна в лидер на пазара в здравеопазването и медицинската помощ, ние се гордеем с нашите клиенти, персонал и партньори, всички от които са структура на нашия успех.

Нашите корпоративни ценности и култура поставят хората на първо място, което води до първокласна грижа за клиентите, кариерно развитие на нашия персонал, доволни водещи световни застрахователи и поддържащи партньори.

Възможно е да четете нашия уебсайт, докато обмисляте да правите бизнес или започнете кариера с нас. Каквото и да е причината, мога да ви уверя, че влизането ви в нашия свят ще ви накара да искате да останете.

Влезте!

Zahal Levy
Връщаме се наскоро