NESACard

ПЛАН ДЕТЕЛИНА
НЕСАКАРД

 

Рак. Това е диагноза от която ние, всички, се страхуваме.

Ние се занимаваме с това заболяване, когато роднина, член на семейството, служител или дори себе си можем да бъдем диагностицирани. Борбата е крайно предизвикателство. Постигнат е голям напредък през последните години по отношение на лечението на рак, които са довели до нови лекарства и лечения с повишена успеваемост.

Някои медицински прогреси са обещаващи, но често и недостъпни.

Най-вероятно сте наясно, подобно на нас, че за всеки проблем има много видове медицински лечения и различни подходи към тях.

В този смисъл, и на Вас може да Ви се случи да имате достъп до информация, но трябва да изберете от многобройните възможности, с които разполагате. В тези случаи може да се чувствате претоварен и загубен.

Медискай Интернешънъл заедно със своя партньор в областта на застраховките, ЛАМП Застраховки и в сътрудничество с The New European Surgical Academy (NESA- Новата Европейска Хирургична Академия) са създали един план за Вас. НЕСАКард план ще ви позволи да изберете най-доброто лечение и най-добрият медицински доставчик за вашият случай, в тази трудна ситуация. Всяка информация ще се основава винаги на най-актуалното научно откритие и ще бъде подкрепена от факти, основани на доказателства.

Новата Европейска Хирургична Академия е международна мрежа, която включва европейски, но и глобални хирургични лидери на мнение в областта на онкологията, но и на онкологичната хирургия, с членове в 54 страни.

Предимства:

 • Сума в размер на 2000 Eвро, платена бързо, за незабавна помощ при всеки доставчик на медицински услуги, за диагностика и първоначално лечение, като например:
  • Консултация за диагностика
  • Диагностика като компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)
  • Геномно тестване относно лечението
  • Химиотерапия
  • Хомеопатични консултации
 • „Второ мнение и насочване”, предоставени от НЕСА
 • Лечение, препоръчено по оптимално място: най-добрият медицински център, подходящ за нуждите на пациента „в Европа”, предоставен от НЕСА

Осигурителна вноска

Вашето годишно плащане за НЕСА (NESA) карта представлява дарение за подкрепа на дейностите на НЕСА. Надяваме се, че никога няма да имате нужда от предимствата, предоставени от вашата карта и можете да се гордеете с вашия принос към една много важна медицинска организация, с огромна социална стойност.

Кой може да бъде покрит

1. Всяко здравословно физическо лице
2. Групи по-големи от 20 участници „единствена застраховка”


Връщаме се наскоро