ЧАСТНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ С/У ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛН

АКО НЯКОГА СТЕ СЕ ЧУДИЛИ ЗА РАЗЛИЧИЯТА МЕЖДУ ЧАСТНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА, ЕТО РЪКОВОДСТВО, КОЕТО ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЯСНО РАЗБИРАНЕ ЗА ТОВА, КОЕТО РАЗЛИЧАВА ДВАТА ПРОДУКТА!

Европейската здравноосигурителна карта има специфични ползи за тези, които трябва да се справят с неочакван здравен проблем по време на временен престой в чужбина. Не е полезна, обаче за хора,  които искат да имат постоянно достъп до медицински услуги навсякъде извън страната им на пребиваване. За тази цел частен здравноосигурителен план е подходящият продукт. Осигуреното лице може да има достъп до медицински услуги за всякакви медицински проблеми в Европа или навсякъде по света, с покритие над 1 милион евро на година/ член.

ИСКАМЕ ДА ВИ ПОМОГНЕМ ДА РАЗБЕРЕТЕ ПО-ДОБРЕ РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ ТЕЗИ ДВА МНОГО РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТА, ТАКА ЧЕ, ЕТО СПИСЪК С НАЙ-ВАЖНИТЕ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ!

 

 

Частна здравна осигуровка

Европейска здравноосигурителна карта

Покритие

Европейско или международно

Европейско, в 27 страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Медицински доставчик

Свобода на избора, за всяка публична или частна клиника, или болница

Ограничен до публични клиники и болници

Покритие на разходите

Покриват се разходите по цялото лечение и хоспитализация.

Предмет на правилата във всяка държава: леченията може да са освободени от такси или може да изискват допълнително плащане

 

Ограничения на апликацията

Няма законни ограничения

Кандидатът трябва да докаже текущите вноски към системата на общественото здраве

 

Ограничения на използването

Частните здравоосигурителни планове са създадени така, че да могат да гарантират всеки медицински проблем в Европа или където и да е по света,  с покритие от над 1 милион евро на година/член

Потребителят може да е гражданин на ЕС, който работи, пътува или учи в чужда държава, по време на временен престой, ЕЗОК покрива само ситуации, възникнали по време на престоя. Дадено пътуване не може да бъде с медицинска цел

Период на използване

През цялото време на договора

За 6 месеца

Други включени услуги

Раждане на дете, лечение, спешно отнасяне с въздушна линейка, CT, MRI, PET скенер

Включва само необходимото медицинско лечение по време на временния престой.

Връщаме се наскоро