ЧАСТНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Частното международно здравно осигуряване ви предоставя спокойствие, тъй като то ви защитава покривайки това, което бихте очаквали да платите, ако имате нужда от медицински грижи. Международното здравно осигуряване MediHelp ще ви спаси от бремето на плащане на пълните разходи за медицинска помощ.

Private Health Insurance

КАКВО Е ЧАСТНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И КАК ДА СЕ СДОБИЕМ

Вие купувате осигуровка с MediHelp International като плащате месечна премия, която може да бъде покрита изцяло или частично от вашия работодател. Дори ако нямате осигуровка чрез работата си, обикновено можете да си купите индивидуално медицинско покритие MediHelp за себе си и вашето семейство.

Международното здравно осигуряване MediHelp ви покрива не само за неочакваното, като в случай на извънредна ситуация, но то може да обхване и превантивни грижи като рутинни мамограми и лекарски посещения за ежегоден преглед.

ОТКРИЙТЕ ЗДРАВНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ MEDIHELP ! НИЕ МОЖЕМ ДА ПОКРИЕМ ДОРИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДПИСАНИЯ, ОЧНА ИЛИ ЗЪБОЛЕКАРСКА ГРИЖА.

Медицинското осигуряване се превърна във необходимост във всички развити страни в Европа. Отговорността към самите нас, семействата и персонала ни е в ръцете ни

Днес се гордеем, че MediHelp International има важна роля и е признат за лидер на пазара в предоставянето на здравни решения в цяла Европа, като има офиси в Румъния, Унгария, Полша и България. MediHelp насърчава интегритета, високото ниво на обслужване на клиентите и поверителността на клиентите като част от нашия списък с ценности.

Плановете за здравно осигуряване, предлагани от MediHelp International, Ви предлагат достъп до всяка болница или клиника в Европа или по света. Изберете един от плановете за здравно осигуряване с международно покритие за вас и вашето семейство!

ЧАСТНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ С МЕЖДУНАРОДНО ПОКРИТИЕ – МЕЖДУНАРОДНИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ

Когато здравето ви или здравето на близките ви е в опасност, имате нужда от достъп до най-високите медицински стандарти и технологии. Плановете за международно здравно осигуряване на MediHelp ще ви позволят да получите достъп до всяка болница в света, повечето от които вече имат договори за приспадане със застрахователя. Дори ако болницата, която сте избрали, не е в списъка за приспадане, можем да посредничим за директните ви плащания със застрахователя.

ЧАСТНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ВИ ДАВА СПОКОЙСТВИЕ

В несполучливия случай, когато се налага да се справяте с медицинска ситуация, разходите за болница и лечение могат да бъдат финансова тежест, особено ако искате да се възползвате от лечение в чужбина. Международните здравноосигурителни полици на MediHelp покриват разходите за болнични грижи и лечение за тежки заболявания като рак или хронични заболявания и дори трансплантация на тъкани и органи, които обикновено биха били изключително скъпи

ЧАСТНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ Е ИНВЕСТИЦИЯ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН

Частното здравно осигуряване може да се възприема като инвестиция в дългосрочен план, като бенефициентът сте вие. Инвестирането в здравето ви, когато сте здрави, означава да се ползвате от застраховка за цял живот.

Ако вече имате заболявания, които продължават да ви засягат, когато смятате да закупите здравна осигуровка, е трудно а намерите здравно осигуряване с пълно покритие на заболяванията, от които вече страдате, тъй като повечето здравни осигуровки не покриват предварително съществуващи условия.

Връщаме се наскоро