ТОП 10 СЪВЕТИ КОГАТО ТЪРСИТЕ ПРАВИЛНОТО МЕЖДУНАРОДНО ЗДРАВНО

1. Зона на покритие

Уверете се, че географската зона на покритие, която търсите, включва не само региона, в който се намирате, но и всеки друг, който вероятно ще посетите, макар и временно, за бизнес или за удоволствие. Зоната на покритие също така определя към кои медицински центрове ще можете да се обърнате за медицинска помощ

2. Условия на подписване

Уверете се, че условията по подписването на плана отговарят на вашите изисквания. В някои случаи доставчиците на осигуровки ще изключат покритието на съществуващи медицински проблеми. Съществуват обаче планове, които покриват и съществуващите условия и това може да бъде важен фактор при избора на определен доставчик.

3. Лечение на рак

Разберете дали лечението на рак е обхванато. Има някои осигурителни планове, които не покриват разходите за лечение или процедури за хронични заболявания. Трябва да изберете изчерпателен план, който да осигури медицинско покритие, независимо от медицинските проблеми, които може да срещнете по време на срока на вашето осигуряване.

4. Излишни разходи

Попитайте доставчика на осигуровката дали трябва да платите какъвто и да е дял от вашите вземания по плана (излишък). Това ще бъде сумата, която трябва да плащате, всеки път, когато заявявате, че имате някакви разходи за медицинска помощ или само веднъж годишно, дори ако имате повече искания през същата година. Важно е да изберете най-подходящото покритие за вашите нужди

5. Уместни помощи

Уверете се, че не плащате за помощи, които не отговарят на вашите изисквания. Поискайте специално покритие.

6. Доставчици на помощ

Разберете кой е доставчикът на помощ. Това са хората, с които за първи път се свързвате в спешен случай и дали те са в състояние да уредят гаранции за плащанията, които трябва да бъдат направени в болниците. Проверете дали те могат да осигурят въздушна линейка при спешен случай.

7. Застрахователи

Разберете кой подписва  всички планове. Това са хората, които ще плащат вашите искания, така че уверете се, че те са финансово обезпечени.

8. Адекватно покритие

Опитайте се да прецените колко покритие ви е нужно. Например, ако се местите в Западна Европа и ще плащате социалноосигурителни вноски, ще имате право на лечене в рамките на Местната национална здравна система за определен период от време. Но, ако се нуждаете от частно лечение или времето за изчакване е твъде дълго, тогава е препоръчително по-високо ниво на покритие.

9. Семейно покритие

Не забравяйте, че семейството ви също може да бъде добавено към покритието, така че се уверете, че помощите покриват всички възможни случаи за "пълно" семейство.

10. Цена

С международната медицинска осигуровка цената се базира на покритието, което сте избрали. Колкото повече покритие ви трябва – особено, ако осигурявате повече от един човек, – толкова по-висока е премията.

О, да, още едно правило:

11. Специалност

Опитайте да осигурите здравето си със здравни специалисти. Здравното  осигуряване е професия, то не е случая, в който всеки може да застрахова вашата кола или дом, това е специалността здравно осигуряване. Ако работите с брокери, попитайте ги за здравно осигуряване от фирма, която е специализирана единствено в здравното осигуряване.

Връщаме се наскоро